Viziune plus ce este


Pentru a pune în practică această viziune, PLUS pune oamenii în centrul unei societăți dezvoltate durabil, care are la bază crearea de punți între cetățeni și comunități, rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați din țară și cei rămași aici, tradiții și noi tehnologii, trecut și viitor.

procentul vederii

O societate durabilă, care caută continuu soluții și remediază erorile în sistem pentru un viitor pe care îl creăm împreună. România are toate ingredientele necesare pentru a deveni un stat dezvoltat, puternic și stabil, însă vechea clasă politică, ce a guvernat în majoritatea perioadei de după Revoluție, a irosit oportunitate după oportunitate și a construit, an după an, un stat clientelar, ineficient, greoi, împovărat de corupție și nepotism și administrat cu incompetență și cu indiferență față de cetățean.

hipermetropía latente

Pentru a ne redresa și a ne atinge potențialul neîmplinit până în prezent, este nevoie de o serie de măsuri urgente și de reforme viziune plus ce este să reașeze societatea pe un făgaș normal și care să deschidă calea unei guvernări stabile, mature, de lungă durată, în interesul țării și al cetățenilor. PLUS dorește să construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se coaguleze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice.

viziune minus cinci ce înseamnă

Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor directă.