Viziune și abuz de substanțe


Tulburare de utilizare a substanțelor - Substance use disorder - kingpinshop.

viziune și abuz de substanțe

Pe lângă implicațiile pentru societate și sănătate ale abuzului de droguri, piața drogurilor ilicite reprezintă un element major de activitate infracțională în cum cade viziunea societate europeană și chiar pe plan mondial. În decembrieConsiliul a adoptat Strategia UE în materie de droguri pentru perioada Strategia urmărește să contribuie la reducerea cererii și a ofertei de droguri pe teritoriul UE.

De asemenea, strategia urmărește să contribuie la reducerea riscurilor și a efectelor nocive asupra societății și sănătății cauzate de droguri, prin intermediul unei abordări strategice care sprijină și completează politicile naționale, care oferă un cadru pentru acțiuni coordonate și comune și care formează baza și cadrul politic pentru cooperarea externă a UE în acest domeniu.

Acestea vor fi realizate prin intermediul unei abordări integrate, echilibrate și bazate pe probe.

viziune și abuz de substanțe

El se bazează și pe Convențiile ONU care constituie cadrul juridic internațional pentru abordarea, printre altele, a consumului de droguri ilicite, precum și pe Declarația universală a drepturilor omului.

Planul stabilește acțiunile care vor fi puse în aplicare pentru a realiza obiectivele strategiei.

viziune și abuz de substanțe

Acțiunile sunt stabilite în cadrul celor două domenii de politică ale strategiei: — reducerea cererii de droguri; și — și al celor trei teme transversale ale strategiei: —.