Viziune de cercetare


Comunicate Viziune Sistemul cercetării, dezvoltării şi inovării CDI este principalul mecanism generator de cunoaştere al societăţii umane. Nivelul de cunoaştere pe care o societate il atinge o afectează profund, de la implicaţia asupra nivelului de trai, până la transformarea societăţii într-o civilizaţie avansată. Dacă luăm în considerare rezultatele CDI ale României ultimelor două decenii, putem constata un nivel evident precar al acestora şi incapacitatea cercetării româneşti de a se înscrie ferm în această mişcare europeană.

Într-adevăr, în România, cercetarea a trecut prin faze diferite, de la subfinanţare şi ignorarea valorii — când banii alocaţi cercetării erau prea puţini şi ajungeau adesea la grupuri neperformante — la o finanţare prea puţin responsabilă — când banii ajungeau fără discernamânt la grupuri performante şi neperformante — irosindu-se astfel menopauza viziunii public.

Acestea sunt unele viziune de cercetare motivele principale pentru care rezultatele CDI nu au reusit sa producă o cunoaştere cumulativă capabilă să susţină o societate şi o economie bazate pe cunoaştere, afectând astfel competitivitatea românească la nivel internaţional.

Deşi necesitatea schimbării este pentru oricine o evidenta, modalitatea ei trebuie să revină specialiştilor diferitelor domenii ale cunoaşterii, reuniţi într-un Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCS care are misiunea formulării şi aplicării unei soluţii.

Această absenţă din nivelul superior al clasamentelor nu relevă doar lipsa de competitivitate a universităţilor româneşti, ci are şi consecinţe negative asupra atragerii de studenţi străini şi asupra pregătirii resurselor umane locale.

Misiune și viziune

România este pe ultimele locuri din Europa privind performanţa în cercetare, dacă luăm ca reper publicaţiile internaţionale, brevetele sau inovaţiile. Acest lucru afectează toate nivelurile societăţii româneşti, de la nivelul de trai la competitivitatea economică şi tehnologică.

Concomitent, INCDSB își va spori capacitatea unică de a efectua cercetări în domenii de cercetare complementare, pentru care INCDSB are personal ce și-a demonstrat competențele la nivel național și internațional, precum bioanaliză, bioinformatică, biotehnologii si biomateriale, asigurând un grad înalt de participare a INCDSB în proiecte de cercetare naționale si europene și integrarea lui in rețele regionale si europene de cercetare de excelența. În acest fel Institutul își propune să contribuie atăt la dezvoltarea prosperă si sănătoasa a societații românești, precum și la progresul general al cercetării europene în domeniul științelor vieții.

Cauzele acestor aspecte sunt intim legate de lipsa de competitivitate a cercetării româneşti la nivel internaţional, şi ele sunt: Impactul cercetării româneşti la nivel international este foarte redus. Există multe lucrări publicate cu impact minor viziune de cercetare comunitatea internaţională, dar foarte puţine lucrări ale cercetătorilor români în reviste de vârf, care să ateste un impact major cum ar fi Nature, Science etc.

Misiune, viziune, valori

Răspunsul comunităţii academice internaţionale la publicaţiile ştiinţifice care provin din România este redus. O mare parte a acestor citări sunt autocitări sau provin tot de la autori din România, ceea ce indică o izolare ştiinţifică. Există în România o tendinţă crescătoare de a publica în reviste care, deşi sunt cotate în Web of Science, nu asigură condiţii de calitate crescută în evaluare, contribuind astfel la menţinerea izolării ştiinţifice.

Unde vrem să viziune de cercetare Dacă România este a şaptea ţară ca populatie in Uniunea Europeana, un sistem CDI performant ar trebui sa o propulseze in mod natural macar pe al saptelea loc ca performanta stiintifica. Atingerea unei asemenea proportii este obiectivul programelor CNCS pe termen mediu. Pentru a ajunge aici, trebuie sa ne asiguram mai intai ca resursele financiare ajung la grupurile de cercetare competitive; putem face asta prin implementarea imediată a unor soluţii şi mecanisme care corespund setului de bune practici internaţionale din domeniu.

Acest lucru este obiectivul principal al CNCS pe termen scurt.

viziune de cercetare

Soluţiile propuse Având în vedere cele de mai sus, noile programe lansate de CNCS sunt o parte a cadrului formal al soluţiei oferite de acest organism pentru atingerea a două obiective viziune de cercetare promovarea şi susţinerea excelenţei şi creativităţii în cercetarea ştiinţifică.

Pentru aceasta, CNCS îşi propune sprijinirea consistentă a centrelor şi cercetătorilor de excelenţă din România, pentru a crea o masă critică, integrată care a să schimbe practicile şi mecanismele din domeniu şi b să ne ancoreze în cercetarea internaţională.

  1. Viziune / Misiune / Valori
  2. Viziune generată
  3. Academia Română, prin institutele și centrele sale de cercetare științifică economică, prin echipele de cercetători dedicați, reprezintă instituția de cel mai înalt potențial și prestigiu din România în domeniul cercetării științifice fundamentale privind știința, teoria, instituțiile, sistemele, mecanismele și activitățile economice.
  4. Tratament flash

Pentru aceasta, programele CNCS vizează colaborarea cu cercetătorii din străinatate, pentru a asimila şi implementa în România mecanisme eficiente ale CDI. Colaborarea cu aceşti cercetători se va face prin atragerea lor ca membri individuali în programele lansate, sau prin proiecte comune, care să implice în proiecte româneşti centrele internaţionale prestigioase în care aceştia se află. Viziune de cercetare vor pune un accent foarte important pe cercetătorii din diaspora românească.

viziune de cercetare

Principiul portabilităţii granturilor, în baza căruia este favorizată cercetarea axată pe cercetător şi responsabilizarea instituţiei în care se desfăşoară proiectul de cercetare. Principiul focalizării evaluării unui proiect atât pe directorul de proiect cât şi pe cercetarea propriu zisă, cu scopul de a realiza o evaluare obiectivă, relevantă şi echilibrată.

Viziunea proiectului „Fish Forward” - Fish Forward (WWF)

Urmând modelul ERC, directorul de viziune de cercetare este singurul responsabil de modul de organizare a activităţilor de cercetare şi de modul de alocare a resurselor viziune de cercetare şi financiare.

Principiul exigenţei sporite: ţinând cont de situaţia actuală a CDI din România, programele CNCS asumă o stricteţe sporită în finanţare, în stabilirea şi implementarea criteriilor scientometrice, în transparenţa derulării fiecărei etape a programelor şi în respectarea specificităţii fiecărei ştiinţe. Principiul echilibrului între analiza scientometrică şi evaluarea colegială analiza peer review. Acest principiu provine din faptul că suntem conştienţi de limitele demersului scientometric, mai ales când este utilizat netransparent, precum şi de faptul că adesea un proces de peer review riguros este cel puţin la fel de eficient ca o analiză scientometrică bună.

Din acest motiv, CNCS va asuma o îmbinare armonioasă a analizei scientometrice pentru a întării obiectivitatea rezultatului evaluarii cu procesul de peer review pentru a intari relevanta rezultatului evaluarii.

Dublarea procesului de peer review de analiză scientometrică este indicată într-o ţară cu o comunitate redusă de cercetători, care se cunosc între ei, ceea ce afectează negativ procesul de evaluare colegială.

Misiune, viziune, valori | Ministerul Educației

Principiul criteriilor minimale de eligibilitate pentru directorii de proiecte. Spre deosebire de factorul de impact, care considera citările unui articol indiferent de unde provin aceste citări, AIS acordă o pondere mai mare citărilor care provin de la reviste cu impact mare în detrimentul acelor citări care provin de la reviste cu impact academic minor.

Viziune - Beniamin Lup (Mesaj motivațional)

Principiul valorizării preferenţiale a producţiei ştiinţifice de calitate. Principiul internaţionalizării ştiinţei româneşti. Recunoscând contribuţia ştiinţei în general şi a disciplinelor socio-umane în particular la cultura unei naţiuni, credem că cercetarea trebuie realizată la standarde şi prin seturi de bune practici internaţionale. În consecinţă, ştiinţele socio-umane vor fi încurajate să dezvolte o dublă abordare, favorizând atât lucrările în limba română, -pentru a crea un mediu stimulativ de cercetare- cât şi lucrările în limbi de circulaţie internaţională, — pentru a lega mediile naţionale de corespondenţele lor internaţionale.

viziune de cercetare

Dorim prin acest principiu să implementăm în ştiinţele socio-umane din ţară modul actual al gândirii internaţionale din domeniu, mecanism care nu este viziune de cercetare şi care are exemple numeroase de reuşită în istoria ştiinţei şi culturii româneşti. Rezultatele aşteptate Prin programele sale, CNCS va încerca să formeze mentalităţi şi comportamente aflate într-o discontinuitate asumată cu inerţia autoreferenţială a practicilor anterioare.

Ca urmare a acestui angajament, CNCS se aşteaptă la o serie de rezultate clare, gândite şi anticipate pe unităţi de timp. Pe termen scurt, ne aşteptăm ca banii publici din cercetare să ajungă 1 la cercetătorii şi grupurile de excelenţă din ţară şi 2 la cercetătorii din străinatate, cu accent pe diaspora românească; aceştia îşi vor derula cercetările viziune de cercetare România sau în colaborare cu instituţii româneşti şi pot astfel a da vizibilitate şi impact României în arena internaţională a ştiinţei şi b crea o cultură a schimbării, implementând mecanisme care să ne facă competitivi internaţional.

viziune de cercetare

Pe termen mediu ne asteptăm să generăm o masă critică de cercetători care să facă sistemul romănesc al CDI performant, astfel încât să ne situeze între primele şapte ţări ale Uniunii Europene, într-o concurenţă viziune moleculară şi benefică tuturor. Pe termen lung, un sistem CDI performant implică aspecte esenţiale precum: 1 dezvoltarea unei culturi a competitivităţii bazată pe cunoaştere şi cercetare ştiinţifică, 2 creşterea nivelului de trai al populaţiei, 3 creşterea competitivităţii economice a României.

Viziune Viziunea Universității Tehnice din Cluj-Napoca este una ambițioasă și anume aceea de a deveni o Universitate puternic ancorată în spațiul european al educației, cercetării, inovării și digitalizării, prin promovarea și susținerea performanței și a excelenței în toate domeniile de activitate, care să asigure un progres substantial din punct de vedere al calității, performanței, atractivității și competitivității internaționale. Consolidarea poziției de universitate de cercetare de excelență, prin susținerea, promovarea și asigurarea de investiții spre domeniile de cercetare, transfer tehnologic și creație artistică cu potențial de performanță și impact major asupra prestigiului, reputației și vizibilității internaționale a UTCN, reprezintă un deziderat major pentru următoarea perioadă.

Suntem convinşi de receptivitatea comunităţii de cercetare româneşti la o asemenea viziune şi de conştientizarea efortului schimbării pe care trebuie să o realizăm împreună, pentru a ne bucura de recunoaşterea naţională şi internaţională pe care întreaga noastră comunitate o asteaptă.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Str. Mendeleev nr.

viziune de cercetare