Vederea muncitorilor


Servicii complete de recrutare și furnizare de forță de muncă - lucrători străini din Asia și Africa ETAPELE ce trebuiesc urmate în scopul angajării personalului strain: 1.

vederea muncitorilor

Firma dvs în calitate de angajator ne comunică nevoia de personal străin : numarul de persoane, precum și pe ce posturi 2. Semnarea contractului de prestări servicii dintre firma noastră și firma dvs 4.

vederea muncitorilor

Firma dvs ne va comunica în detaliu cerințele și condițiile aferentele fiecarui post fișa postuluiastfel încat firma noastră să identifice personalul străin care întrunește pe deplin aceste cerințe 5. Firma noastră va demara procedeul de recrutare în țara de origine aleasă și vă va pune la dispoziție CV-urile și probele de lucru filmate ale lucrătorilor straini care îndeplinesc condiţiile cerute de dvs, în vederea selectiei acestora.

Putem organiza suplimentar și interviuri live pe care să le aveți cu aceștia.

vederea muncitorilor

După ce dvs ați selectat personalul străin pe care doriți sa îl angajați, firma noastră va realiza documentația necesară întocmirii dosarului în vederea obținerii Avizului de Muncă. Intre timp firma noastră se va ocupa cu procesarea candidaților selectați în țara de origine : pașaport, aviz medical, cazier, etc. Dupa obținerea avizului favorabil de la Inspectoratul General pentru Imigrări, vom expedia Avizului de Muncă în țara de proveniență a angajaților pentru obtinerea vizei de lungă ședere pentru încadrarea în muncă.

vederea muncitorilor

Urmeza sosirea angajaților în România pe aeroportul Otopeni. Obținerea vederea muncitorilor de ședere în România.

Film întreg: Evanghelia lui Matei - Full movie: Romanian Gospel of Matthew

Perioda de timp necesară aducerii personalului străin este de aproximativ 3 luni din momentul selecției viitorului angajat. Firma noastră se ocupă de întreg serviciul de recrutare și aducere a personalului străin, precum și de întocmirea vederea muncitorilor necesare la autorități.

Pentru acele meserii care se regăsesc în mai multe secţii, încadrarea muncitorilor se va face de către comisia constituită în secţia în care lucrează majoritatea muncitorilor din meseria respectiva. În întreprinderile în care sînt constituite comisii şi în unele secţii, comisia tehnica de încadrare pe întreprindere încadrează muncitorii din celelalte secţii şi asigura îndrumarea metodologică şi controlul activităţii comisiilor pe secţii. În cazul cînd în toate secţiile sînt constituite comisii de încadrare, comisia pe întreprindere are numai atribuţii de îndrumare metodologică şi de control a activităţii comisiilor pe secţii. În cazul introducerii unor noi indicatoare vederea muncitorilor de calificare, potrivit cărora urmează a fi reincadrati toţi muncitorii sau o parte din aceştia, se vor putea constitui subcomisii pe secţii sau ateliere, pentru a face reincadrarea în timp util; aceste subcomisii vederea muncitorilor funcţiona numai pentru perioada cît durează acţiunea de reincadrare;5. Prezentarea unui muncitor la comisie în vederea promovării într-o categorie superioară de calificare se poate face atît la propunerea maistrului în al cărui sector lucrează şi a şefului secţiei respective, cît şi la cererea muncitorului cu acordul maistrului şi şefului de secţie, cu respectarea următoarelor condiţiuni: a sa fi efectuat în ultimele trei luni, în majoritatea timpului, lucrări superioare categoriei lui de încadrare;