Test de viziune a întreprinderii.


  1. Cum să îmbunătățești metodele populare ale vederii
  2. Test de viziune a întreprinderii Misiune și viziune
  3. ECONOMIA INTREPRINDERII – TEST GRILA
  4. Exerciții fizice dezvoltând vederea
  5. Preveni deteriorarea vârstei
  6. Cum afectează amlodipina vederea
  7. Activitate fizică cu deficiențe de vedere

Cele mai importante obiective ale marketingului sunt: a maximizarea consumului; b satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum; c diversificarea alternativelor oferite consumatorilor; d crearea şi furnizarea unui standard de viaţă.

O definiţie exhaustivă a marketingului ar trebui să includă elemente referitoare la: a concepţia marketingului modern; b activităţile practice incluse în sfera marketingului; c instrumentarul de marketing ştiinţific. Noua viziune de marketing presupune: a satisfacerea cerinţelor consumatorilor; b raportarea activităţilor firmei la nevoile de consum; c maximizarea eficienţei economice; d diversificarea producţiei.

test de viziune a întreprinderii

Marketingul presupune o viziune unitară asupra: a activităţilor care alcătuiesc ciclul economic complet al bunurilor şi serviciilor; b activităţilor de transfer a titlului de proprietate, reclamă şi publicitate; c activităţilor de transport şi stocare. Într-o optică de marketing, activitatea comercială devine: a o promovare largă a întreprinderii şi produselor sale; b o consecinţă a producţiei; c un punct de plecare pentru a produce ceea ce se cere pe piaţă.

Promovarea conceptuală a marketingului, definirea sa teoretică, are loc: a în prima etapă a evoluţiei sale; b într-o fază de abundenţă a produselor şi serviciilor; c odată cu orientarea firmei către societate.

Cea mai nouă concepţie de marketing este cea: a de vânzare; b de producţie; c socială; d de marketing. Marketingul, ca demers teoretic şi practic se conturează odată cu apariţia: a societăţii umane; b societăţii de consum; c economiei de piaţă libere.

Marketing - Teste Grila (Ordered) - ProProfs Quiz

Funcţiile marketingului sunt considerate: a activităţile care implică transferul de proprietate; b distribuţia fizică; c cercetarea pieţelor; d de cumpărare.

Principalele funcţii de marketing la nivelul firmei sunt: a de atragere a cererii; b de satisfacere a cererii. Funcţia premisă a marketingului este: a satisfacerea superioară a nevoilor de consum; b investigarea pieţei şi a nevoilor de consum; c adaptarea dinamică a firmei la mediul economic şi social. Cea mai importantă funcţie a marketingului este de fapt: a investigarea pieţei şi a necesităţilor de consum; b maximizarea eficienţei economice; c transferul titlului de proprietate; d prezentarea unei companii şi a produselor sale clienţilor.

Funcţiile-obiectiv ale marketingului sunt: a satisfacerea superioară a nevoilor de consum; b adaptarea firmei la mediul economico- social; c maximizarea eficienţei economice; d de vânzare.

Când produsul sau serviciul nu atrage atenţia cumpărătorilor, spunem că cererea este: a latentă; b negativă; c egală cu zero; d indezirabilă. Marketingul uman presupune: 12 a orientarea spre consumator; b inovaţie şi valoare; c orientarea socială a activităţilor firmei; d orientarea spre produs.

Test de viziune a întreprinderii. Sustenabilitatea afacerii - Ce presupune o afacere sustenabila? Marketingul este punctul de întâlnire al Misiunii, Strategiei și Succesului întregii întreprinderi.

Extinderea şi amplificarea activităţilor radiografie vizuală marketing la nivelul firmei se bazează pe: a marketingul operaţional; b marketingul direct; c marketingul relaţional; d marketingul societal. Marketingul operaţional include în sfera sa de acţiune activităţile care au legătură directă cu: a distribuţia; b producţia; c vânzarea.

Obiectivele marketingului sunt: a realizarea unui volum cât mai mare de vânzări; b satisfacerea nevoilor consumatorilor; c obţinerea de profit de către firmă; d crearea de bunuri şi servicii performante test de viziune a întreprinderii preţuri mici. Funcţiile-obiectiv ale marketingului sunt: a investigarea pieţei şi a nevoilor de consum; b adaptarea dinamică a firmei la mediul economico-social; c satisfacerea superioară a nevoilor de consum şi maximizarea eficienţei economice. Demarketingul reprezintă o strategie utilizată în condiţii de piaţă pe care se manifestă o tendinţă de: a cerere latentă; b cerere neregulată; c supracerere; d cerere negativă.

test de viziune a întreprinderii

Care din următoarele domenii ale marketingului constituie o specializare a marketingului bunurilor de consum, bunurilor de utilizare productivă şi serviciilor? În concepţia lui Philip Kotler, marketingul social obligă firmele să aibă în vedere: a profiturile firmei; b satisfacţia consumatorilor; c interesul public.

Test și certificat Fișă informativă. Marketingul este punctul de întâlnire al Misiunii, Strategiei și Succesului întregii întreprinderi. Acesta se referă la poziția pe piață a întreprinderii, în raport cu concurenţii și cu clientela aleasă. Viziunea sau viziunea strategică include aspirațiile de viitor ale unei întreprinderi creative sau culturale.

Funcţia-mijloc a marketingului este: 13 a maximizarea eficienţei economice a profitului ; b satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum; c conectarea dinamică a întreprinderii la mediul economico-social; d investigarea pieţei, a necesităţilor de consum. Întreprinderile conduse pe principiile marketingului urmăresc satisfacerea nevoilor: a produsului; b organizaţiei; c angajaţilor; d cumpărătorilor.

Account Options

Marketingul bancar este o formă a marketingului: a serviciilor; b în domeniul nelucrativ; c internaţional; d în profil teritorial; e social.

Marketingul realizat de diferite organizaţii non-profit, asociaţii existente într-o ţară poate fi încadrat în categoria: a marketingului relaţional; b marketingului intern; c macromarketingului; d marketingului nelucrativ.

test de viziune a întreprinderii

Apariţia şi dezvoltarea marketingului trebuie asociate, în esenţă, de: a apariţia unei abundenţe de bunuri şi servicii pe piaţă; b dificultăţile crescânde în desfacerea bunurilor şi serviciilor tot mai abundente; c necesităţile rezolvării unor probleme specifice societăţii de consum; d dinamismul social-economic ce caracterizează epoca noastră.

Marketingul a apărut iniţial pe planul: a practicii economice; b dezvoltării teoretice; c cercetării ştiinţifice. Apariţia şi dezvoltarea marketingului sunt legate de economice: a producţie; b distribuţie; c transporturi; d servicii.

test de viziune a întreprinderii

Marketingul bunurilor de capital constituie o specializare a marketingului ce are la bază: a cadrul teritorial; a valoarea ridicată a bunurilor ce fac obiectul tranzacţiilor; b durata de întrebuinţare a bunurilor; c profilul activităţii economice; d resursele de capital ale întreprinderilor.

În cadrul adâncirii specializărilor din sfera marketingului social se înscrie şi: a marketingul turistic; b marketingul cultural; c marketingul educaţional; d marketingul agricol. Nu se înscrie într-una din specializările specifice marketingului serviciilor: a marketingul securităţii rutiere; b marketingul cultural; c marketingul turistic; d marketingul bancar.

Test Rationament Abstract - Abstract Reasoning Test #formuleonline

Conectarea dinamică a întreprinderii la mediul economico-social constituie, în cadrul funcţiilor marketingului contemporan, o funcţie: a premisă; b mijloc; c obiectiv; d organizaţională. Care dintre următoarele aspecte nu poate constitui un argument major al universalităţii marketingului? Mediul de ce înseamnă viziune minus 75 reprezintă un concept: a sinonim celui de mediu extern; b care include deopotrivă mediul extern, mediul intern şi relaţiile dintre acestea; c definit de relaţiile în care operează o firmă.

test de viziune a întreprinderii

Cercetarea de marketing reprezintă o activitate: a subiectivă; b formală; c nesistematică. Componentele mediului extern se află: a în echilibru permanent; b în permanentă mişcare; 15 c în evoluţie liniară.

Mediul stabil este caracterizat de: a modificări frecvente ale majorităţii componentelor sale, în limite rezonabile; b schimbări bruşte a raporturilor dintre componente; c evoluţia fenomenelor lentă şi uşor previzibilă; d modificări bruşte şi frecvente ale componentelor.

Mediul instabil este caracterizat de: a frecvente modificări în majoritatea componentelor sale; b schimbări bruşte a raporturilor dintre componente; c evoluţia lentă şi uşor previzibilă a fenomenelor; d schimbări bruşte şi modificări frecvente ale componentelor.

În cadrul mediului turbulent, schimbările din evoluţia fenomenelor sunt: a uşor previzibile; b bruşte şi imprevizibile; c lente şi greu previzibile; d bruşte, dar uşor previzibile.

test de viziune a întreprinderii

Micromediul influenţează activitatea întreprinderii: a direct, slab şi permanent; b indirect, slab şi pe termen lung; c direct, puternic şi permanent; d indirect, puternic şi pe termen test de viziune a întreprinderii.

Clasele sociale şi rolul lor în societate sunt reflectate de: a mediul culural; b mediul demografic; c mediul politic; d mediul social. Reglementările legale privind concurenţa sunt incluse în: a mediul politic; b mediul instituţional; c mediul economic; d micromediul. Volumul vânzărilor exprimă cel mai exact: a piaţa potenţială; test de viziune a întreprinderii piaţa teoretică; c piaţa efectivă.

Test de viziune a întreprinderii Ce presupune o afacere sustenabila? Sustenabilitatea afacerii În multe dintre interacțiunile noastre cu antreprenorii am observat că aceștia au preluat conceptul de sustenabilitate ca pe o anexă a afacerii pe care ar trebui să o dezvolte și ca exercițiu de PR deoarece le facilitează accesul la diverse programe de finanțare, sau le îmbunătățește imaginea. Acesta nu este neaparat un lucru rău, însă conceptul de afacere sustenabilă merge dincolo de imaginea și cerințele proiectelor europene. De fapt, sustenabilitatea unei afaceri poate îmbrăca numeroase forme, dar de fiecare dată scopul rămâne același și anume asigurarea longevității afacerii, indiferent de evoluțiile pieței.