Stiinta ecologie viziune


stiinta ecologie viziune viziune minus 1 25 tratament

Educație ecologică și instruire profesională Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Meniu principal Viziunea umană și ecologia Ecologia profundă — o viziune holistică de vindecare a lumii Viziunea holistică a ecologiei profunde Ecologia profundă a apărut ca o expresie pluri-disciplinară în căutarea unor soluții la problemele serioase de mediu cu care societatea noastră a început să se confrunte odată cu acutizarea dezechilibrelor generate de industrializarea accelerată și globalizare.

O analiză corelată a acestor dezechilibre ne arată că ne aflăm în fața unei crize sistemice, care nu poate fi înțeleasă prin abordarea izolată, separată a problemelor.

Tocmai de aceea, demersul propus de ecologia formarea vederii se fundamentează pe o viziune holistică asupra lumii, în care totul este văzut ca interconectat, iar cheia ieșirii din viziunea umană și ecologia criză constă în primul rând în reconsiderarea locului nostru, ca ființe umane, în mediul înconjurător.

Începeți în știință. Ecologie matematică

Stiinta ecologie viziune exact, ecologia profundă consideră nu doar că ne confruntăm cu o criză sistemică a societății umane, ci că la rădăcina acestui dezechilibru se află o criză de conștiință a umanității. Prin sublinierea necesității de a privi mai profund ecologia, Naess sugera să persistăm într-un efort de interogare interioară pentru a afla mereu cauzele mai adânci ale fenomenelor, dincolo de răspunsurile superficiale.

În opinia lui Naess, prin această orientare sinceră de conștientizare se evidențiază caracterul antropocentric al societății noastre, bazat pe tendințe dominatoare, utilitariste și materialiste. Efectul distructiv care survine este adeseori devastator.

Rapoartele [2] de mediu arată că civilizația umană provoacă dispariția în masă a numeroase specii de plante, insecte sau animale, la o rată de aproximativ Inevitabil însă, consecințele se întorc și asupra oamenilor deoarece echilibrul naturii funcționează ca un ansamblu, de care depindem mult mai mult decât bănuim la prima vedere.

Stiinta ecologie viziune,

Din acest motiv ecologia profundă afirmă că fiecare specie are un drept egal la supraviețuire, dezaprobând atitudinea arogantă a societății consumeriste de a considera oamenii îndreptățiți să exploateze până la dispariție celelalte specii. Un exemplu concret și foarte sugestiv al dez-echilibrării grave induse de activitatea umană iresponsabilă este cel al afectării dramatice a populațiilor de albine.

Datorită amețeli durere vedere industriale și stiinta ecologie viziune pesticidelor foarte puternice folosite în agricultură multe specii de albine au dispărut. Ecologia profundă nu se limitează la a observa problemele și a emite prescripții normative.

Viziunea umană și ecologia

Dimpotrivă, abordarea sa se plasează pe o poziție preponderent practică, descriptivă, axată pe un angajament ce vine din experiențe profunde de conștientizare, ce sunt apoi transmise și împărtășite mai departe în lume.

Valoarea identificării rezidă în faptul că viziunea corectată până la 100 când recunoaștem contactul unor părți tot mai vaste ale Totalității cu identitatea noastră, survine o expansiune a conștiinței și a iubirii de sine.

  • Viziune și ecologie. Iradierea vederii
  • Vitamine și produse pentru îmbunătățirea vederii

După cum evidențiază fondatorul principal ecologiei profunde, Arne Naess, aceasta conduce la o extindere a atitudinii noastre protective și afective față de lume. Tocmai de aceea, spuneau ei, abordarea ecologiei profunde nu trebuie suprapusă cu un discurs filosofic, cu o ideologie sau viziunea umană și ecologia vreo religie.

Viziunea umană și ecologia analizăm succint în continuare bazele teoretice ale ecologiei profunde din punct de vedere filosofic și științific.

Portal Ecologie Ecologia din cuvintele grecești: oekos - casă și logos - știință, adică "știința studierii habitatului" este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc abiotici și biotici. Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale populațiibiocenoze și a sistemelor mixte ecosisteme. Cu timpul, în a doua jumătate a sec. XX prin conștientizarea importanței condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, se leagă strâns de ecologie domeniul promovării unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.

Bazele filosofice ale ecologiei profunde În forma sa academică, sistemul ecologiei profunde a fost elaborat prin lucrările a patru filozofi de mediu: în primul rând norvegianul Arne Naess, apoi americanii George Sessions viziunea umană și ecologia David Rothenberg și nu în ultimul rând australianul Warwick Fox. Cadrul creier fără vedere fundamentat astfel oferă o foarte complexă viziune asupra lumii, cu valoroase valențe epistemologice și ontologice.

Lucrările lui Arthur Tansley [13]Raymond Lindeman [14] viziunea umană și ecologia, Eugene și Howard Odum [15] au fost deosebit de importante în dezvoltarea acestor abordări sistemice.

De asemenea, abordarea dialectică a teoreticienilor Richard Levins și Richard Lewontin [16] a oferit o înțelegere mai clară cu privire la relația dintre părți și întregi și la relația cauzală dintre acestea.

Stiinta ecologie viziune, Portal Ecologie Ecologia din cuvintele grecești: oekos - casă și logos - știință, adică "știința studierii habitatului" este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc abiotici și biotici. Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale populațiibiocenoze și a sistemelor mixte ecosisteme. Cu timpul, în a doua jumătate a sec.

În acest context ecologia profundă valorizează importanța fiecărei componente a ecosistemului, care contribuie într-o formă specifică la echilibrul ansamblului.

Arne Naess a definit sinele eng.

Article Publicată Data ultimei modificări 5 min read Topics: Tranziții către sustenabilitate Instrumentele de politică Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate acestea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre. Dar încă nu este prea târziu pentru a lua măsuri ferme.

Observăm aici că posibilitatea identificării sinelui uman cu Universul însuși privit ca Sine Universal derivă tocmai din acest dat ontologic al identității structurale dintre subiectul uman și existența cosmică însăși. Relația conceptuală dintre sinele uman și Cosmos a fost cu atenție analizată de Freya Mathews [19] în contextul unei metafizici particulare a intercorelării sau a Ecocosmosuluibazată pe Teoria Sistemelor și pe Cosmologia Geometro-Dinamică.

Foarte semnificativă este și convergența conceptelor utilizate de ecologia profundă cu cele din școlile filosofice antice. Suportul științific al ecologiei profunde S-ar putea spune că evoluția însăși a științei a pregătit contextul potrivit pentru exprimarea viziunii ecologiei profunde. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea savanții priveau lumea preponderent prin prisma modelului newtonian: Universul era văzut ca un fel de ceasornic uriaș, un stiinta ecologie viziune mecanic alcătuit din corpuri distincte, aflate în relații clar definite.

Odată cu apariția teoriei relativității și mai ales a mecanicii cuantice, la începutul secolului XX, oamenii de știință au constatat că în aceste viziunea umană și ecologia domenii vechile concepte nu viziunea umană și ecologia pot fi aplicate.

Un mediu sănătos este indispensabil pentru o economie durabilă și o societate echitabilă

Descoperirile revoluționare din fizică au revelat tot mai mult caracterul relativ, de continuum spațiu-timp-materie-energie-informațieinterconectat, probabilistic și unitar holistic al realității. Aceste teorii științifice au furnizat un cadru foarte concret conceptelor utilizate de ecologia profundă, oferind astfel un suport îndemnurilor ecologiste spre o abordare holistică a problemelor de mediu. Dar poate cea mai elocventă descoperire științifică în sprijinul demersurilor ecologiei profunde a fost aceea că la nivel cuantic sub-atomic nu doar fenomenele observate sunt interconectate, ci observatorul însuși influențează fenomenul pe care îl viziunea umană și ecologia.

La rândul său, strălucitul fizician David Bohm a formulat o teorie devenită celebră conform căreia realitatea macroscopică ar fi de fapt desfășurarea unei realități cuantice, implicite, care are ca substrat conștiința.

Conștiința este o relație internă cu întregul, luăm în interior întregul și acționăm spre întreg. Holismul eng.

stiinta ecologie viziune raza ochilor

Este o cale. Dacă putem avea o abordare coerentă a realității, atunci și realitatea ne stiinta ecologie viziune răspunde în mod coerent.

Viziune și ecologie.

Pe această viziune foarte modernă și îndrăzneață se sprijină demersurile practice ale acestei forme de ecologie, axate pe o transformare de atitudine. Și în analiza suportului viziunea umană și ecologia al ecologiei profunde, ca și în cea a valențelor sale filosofice, descoperim clare conexiuni — sau chiar similarități — cu conceptele existente de mii de ani în înțelepciunea tradițiilor străvechi ale omenirii.

stiinta ecologie viziune ziceri celebre despre viziune

În acest sens, Fritjof Capra, laureat Nobel pentru fizică, a descris paralele foarte semnificative între tradițiile spirituale orientale hinduism, testează vederea, taoism, jainism și fizica modernă în special mecanica cuantică.

El a elaborat chiar o lucrare pe această temă, intitulată The Tao of Physics Taofizica [29]. În mod analogic, teoria cuantică arată că nu putem descompune lumea în unităţi independente de existenţă.