Echilibru viziune, CEEOL - Article Detail


Misiune și viziune Misiune și viziune Misiunea SNSPA este de a îmbina, într-un echilibru eficient şi constructiv, latura academică — reprezentând efectiv procesul de învăţământ — şi aspectele care vizează cercetarea ştiinţifică, specifică domeniilor sale de activitate.

forum cum mi-am redat viziunea

Aceste două direcţii de acţiune se fundamentează pe vocaţia europeană a SNSPA, identificabilă la nivelul valorilor asumate şi promovate, pe spiritul în care îşi structurează programele, pe echilibru viziune academică cu alte universităţi din lume, precum şi la nivelul aspiraţiilor către o recunoaştere academică şi ştiinţifică care să depăşească graniţele spaţiului naţional.

Misiunea academică a SNSPA este centrată pe asigurarea unui demers educaţional care vizează obţinerea performanţei la nivelul tuturor formelor de învăţământ propuse şi formarea elitei de specialişti în domeniile ştiinţelor politice, administrative, de comunicare socială şi economice.

de ce dimineața viziunea este mai rea

Astfel, accentul este pus cu precădere pe pregătirea studenţilor în acord cu formarea şi dezvoltarea principalelor competenţe stabilite ca standarde de pregătire la nivel naţional, în domeniile administraţiei publice, ştiinţelor politice, comunicării şi managementului şi relaţiilor internaţionale.

SNSPA își propune să: creeze și să disemineze rezultate de cercetare cu relevanță internațională; formeze lideri activi atât în sectorul profit, cât și în cel non-profit; genereze schimbare socială și inovare educațională.

de ce strâmbă cu vederea slabă

Rolul de inovator social, pe care ar trebui să și-l asume SNSPA, a reprezentat un laitmotiv al documentelor programatice care au fundamentat dezvoltarea strategică a universității, de la înființare până astăzi. Prin acest aspect, este asigurată continuitatea cu Misiunea SNSPA pentru perioadaechilibru viziune fundamentată pe trei dimensiuni importante: activitatea de cercetare; activitatea didactică; integrarea rezultatelor de cercetare și a competențelor create.

viziune care afectează sarcina