Care este norma


Proiectul de încadrare devine plan vedere cobai încadrare a personalului didactic de predare în anul școlar după derularea tuturor etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare și aprobarea acestuia de către inspectoratul școlar, până la finalul lunii septembrie.

viziune 5 5 ce înseamnă

Planul de încadrare aprobat poate fi modificat pe parcursul anului școlar, în mod excepțional, dacă numărul de clase sau structura personalului didactic de predare la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică suferă modificări.

Aceste ore se atribuie pe bază de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcția de bază.

acuitate vizuala 1/8

Aceste ore sunt normate în posturi și atribuite cadrelor didactice pe baza unui contract individual de muncă în regim de plata cu ora. Până la data de 20 augustla nivelul unităților de învățământ se completează proiectele de încadrare a personalului didactic de predare cu respectarea prezentelor norme metodologice, luându-se în considerare etapele de mobilitate derulate până care este norma data respectivă.

Stabilirea numărului de ore pe discipline, conform planurilor-cadru de învățământ în vigoareMinisterul Educației Naționale Unitatea de învățământ PJ Ministerul Educației NaționaleUnitatea de învățământ PJ Adresa

pregătiri vizuale